Apple แนะนำการทำความสะอาด ท่ามกลางการระบาดของ Covid-19

Apple แนะนำการทำความสะอาด iPhone ด้วยผ้าชุบน้ำบิดหมาดโดยต้องไม่เป็นขุย แต่ท่ามกลางการระบาดของ Covid-19 ในขณะนี้ แค่ผ้าชุบน้ำอย่างเดียวคงเอาไม่อยู่ Apple ได้อัปเดตวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ได้ ออกมาแนะนำวิธีการทำความสะอาด iPhone เพิ่มเติมว่า สามารถใช้สารละลาย isopropyl alcohol 70% หรือ กระดาษเปียกฆ่าเชื้อ Clorox เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวภายนอกของโทรศัพท์ได้

ทั้งนี้ทางบริษัทแจ้งว่าการทำความสะอาดอุปกรณ์ในเครือ Apple ต่าง ๆ มีข้อจำกัดที่ต่างกัน เนื่องจากความหลากหลายของวัสดุที่ถูกนำมาใช้ Apple จึงออกคำแนะนำในการทำความสะอาดอุปกรณ์ดังนี้

  1. ให้ใช้ผ้าที่มีความนุ่ม และไม่เป็นขุ่ยเช็ดทำความสะอาดเท่านั้น หลีกเลี่ยงการใช้ผ้าที่มีความหยาบ ผ้าขนหนา กระดาษชำระ หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับวัสดุข้างต้นเช็ด
  2. อย่าเช็ดอุปกรณ์ของคุณมากจนเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
  3. ก่อนเช็ดอุปกรณ์ควรถอดปลั๊ก หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ออกก่อนทุกครั้ง
  4. เก็บให้ห่างจากของเหลว ยกเว้นของเหลวที่ได้รับข้อยกเว้นบางอย่าง
  5. อย่าให้ความชื้นและของเหลวเข้าไปในช่องต่าง ๆ
  6. ห้ามใช้สารฟอกขาว สารกัดกร่อน และสเปรย์อัดอากาศ กับอุปกรณ์
  7. ห้ามฉีดสเปรย์ทำความสะอาดลงบนอุปกรณ์โดยตรง

การเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ของคุณอาจทำให้สารเคลือบ Oleophobic บนหน้าจอลดลง และได้รับความเสียหาย พนักงานของ AppleInsider จำนวนมากเห็นความเสียหายของอุปกรณ์จากการเช็ดทำความสะอาด รวมถึงแอลกอฮอล์ด้วย เลยจึงไม่แนะนำให้ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดเหล่านี้บนหน้าจอ MacBook Air หรือ MacBook Pro เลย แต่ในช่วงที่เกิดการระบาดของเชื้ออาจเป็นข้อยกเว้น แต่ถึงอย่างนั้นก็อย่าเช็ดบ่อยจนเกินไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *