FB และ IG ปรับลดความละเอียดของวิดีโอในยุโรป ตามเสียงเรียกร้องจาก สหภาพ EU

ก่อนหน้านี้ EU ได้ออกมาเรียกร้องให้ Netflix บริการ Steaming ดูหนังยอดนิยมให้ลดความละเอียดในการแสดงผล เพื่อให้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่หนาแน่น เนื่องจากอยู่ในช่วงที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตตามบ้าน และการเรียนที่เยอะ เกรงว่าเครือข่ายจะรับไม่ไหว

ล่าสุด Facebook และ Instagram ได้ออกมาประกาศลดความละเอียดของวิดีโอ หรือ Bit Rate ในการแสดงผลที่ยุโรปลง ตาม Netflix, Prime Video และ YouTube ที่ได้ทำไปก่อนหน้านี้ และรวมไปถึงการสกรีนข่าวปลอมให้มากขึ้นเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ Facebook ได้มีการแถลงออกมาว่า “เพื่อบรรเทาในเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่หนาแน่นเนื่องจากผู้ใช้งานตามบ้านมากขึ้น ทาง Facebook และ Instagram ได้ลดค่า Bit Rate ในภูมิภาคยุโรป ชั่วคราว เพราะคำนึงถึงเรื่องของ BandWidth ในช่วงเวลาที่มีความต้องการอย่างหนักและให้ใช้งานได้อย่างเพียงพอ ในช่วงการระบาดของ COVID-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *