ล่าสุด Facebook เปิด ฟีเจอร์ใหม่ Messenger Room คุยผ่านกันได้ฟรี 50 คน

เรื่องของการห่างสังคม หรือ Social Distanting ทำให้โปรแกรมที่พูดคุยจะต้องปรับปรุงมากมายและล่าสุด Facebook Messenger Room โปรแกรมพูดคุยกันในกลุ่มสำหรับผู้คนมากกว่า 1 คนก็เปิดให้ใช้งานฟรี แล้วในตอนนี้

โดยคุณสามารถสร้างห้องสนทนาผ่าน Facebook ตอนนี้เปิดใช้สำหรับ สหรัฐอเมริกา และ Messenger สำหรับทั่วโลก โดยสามารถเข้าโทรหาฟรีและ เชิญเพื่อนได้มากถึง 50 คน โดยไม่ต้องสร้างบัญชีของ Facebook จะเหมือนกับ Zoom ฟีเจอร์ดังกล่าวเริ่มใช้ได้แล้วตั้งแต่วันนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *