Google เพิ่มฟีเจอร์ให้ลำโพง Google Assistant สามารถโทรศัพท์ได้แล้วใน ออสเตรเลีย

สำหรับคนชอบความสะดวกสบาย ล่าสุด Google ได้เพิ่มฟีเจอร์ให้ลำโพงอัจฉริยะ Google Assistant ให้ทำการโทรสู่เบอร์โทรศัพท์ได้ ล่าสุดฟีเจอร์ดังกล่าวจะขยายสู่การรับโทรศัพท์ขาเข้าได้แล้ว

โดยตอนนี้มีเพียงเครือข่ายเดียวในโลกเท่านั้นนั่นคือ Telstra ในประเทศออสเตรเลีย ด้วยฟีเจอร์นี้ผู้ใช้จะสามารถรับสายโทรเข้าจากเบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้ ซึ่งสามารถกำหนดเครื่องที่ต้องการให้สายเข้าลำโพงผ่านจออัจฉริยะได้ถึง 10 เครื่อง ที่รองรับการใช้งาน Google Assistant และสามารถใช้งานแอป Google Home ได้

เมื่อได้รับสายเข้า ลำโพงจะประกาศชื่อของผู้ที่ทำการโทรเข้ามา จากนั้นจะเล่นเสียงเรียกเข้า ผู้ใช้ตอบรับได้ด้วยคำพูดเพียง “Hey Google, answer call” หรือแตะที่ด้านหน้าของตัวเครื่องเท่านั้น ง่ายต่อการใช้ชีวิตขึ้นไปอีก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *