Google เสร็จสิ้นการซื้อ Fitbit มูลค่า 2.1 พันล้านดอลลาร์เรียบร้อย

Google เสร็จสิ้นการซื้อ Fitbit มูลค่า 2.1 พันล้านดอลลาร์แล้ว หลังจากดีลมากกว่า 1 ปี โดย สหภาพยุโรปอนุมัติการเข้าซื้อกิจการในช่วงปลายเดือนธันวาคม ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Fitbit กล่าวย้ำว่า Fitbit จะยังคงเป็นอุปกรณ์ที่รองรับทั้ง Android และ iPhone ได้ดีเช่นเดิม และการดีลครั้งนี้เป็นการดีลแค่ในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) ไม่ได้รวมถึงการข้อมูลผู้ใช้ ยังคงรักษาความเป็นส่วนตัวดังเดิม ไม่ถูก Google นำไปใช้เพื่อโฆษณา และมีการเก็บแยกกับ Google เช่นเดิม

ทั้งนี้ยังไม่ชัดเจนว่า Fitbit จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรในฐานะ Hardware ภายใต้ความเป็นเจ้าของโดย Google จนถึงตอนนี้คาดว่ายังคงเป็นแบรนด์ที่แยกจาก Google แตกต่างจากเมื่อ Google ซื้อ Nest ที่สุดท้ายก็ยุบแบรนด์มาเป็นแค่แบรนด์ย่อยของ Google แต่อย่างไรก็ตาม มีการวิเคราะห์จากสื่อว่า อาจมีการรวม Software ของอุปกรณ์ Fitbit ในอนาคตเข้ากับ Wear OS ของ Google เอง

ในปีที่แล้ว Fitbit เพึ่งจะออกอุปกรณ์สวมใส่ชื่อ Sense โดยมีจุดเด่นคือ อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานกว่าอุปกรณ์สวมใส่ของ Samsung และ Apple แม้การเข้าถึงแอปจะทำงานได้ช้ากว่าก็ตาม และถือได้ว่าเป็นสินค้าตัวสุดท้ายของบริษัทก่อนจะมาอยู่ภายใต้ของ Google

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *