Apple ถูกอิตาลีฟ้องกว่า 3,650 ล้านบาท ฐานโฆษณาการกันน้ำเกินจริง

หลังจากเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา Apple ถึงคราวยอมจ่ายเกี่ยวกับคดี Batterygate ในสหรัฐฯ กว่า 3,400 ล้านบาท แต่คดีก็ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้น ล่าสุด Apple โดนฟ้องร้องจากองค์กรต่อต้านการค้าแบบผูกขาดในอิตาลี เรียกร้องค่าชดเชยกว่า 100 ล้านยูโร หรือประมาณ 360 ล้านบาท จากการโฆษณาการกันน้ำที่อาจจะดูเกินจริงไปมาก

โดยในโฆษณาตั้งแต่ iPhone 8 และ รุ่นอื่นอื่น ๆ เป็นต้นมา Apple ได้ระบุว่าตัวเครื่อง iPhone จะมีคุณสมบัติที่กันน้ำได้ภายใต้เงื่อนไขว่าสามารถกันน้ำได้ลึก 1 – 4 เมตร ขึ้นอยู่กับรุ่น นานถึง 30 นาที แต่อย่างไรก็ตามองค์กรที่ฟ้องร้องเรียกค่าชดเชยได้ระบุว่า Apple ไม่ได้มีการระบุชัดเจนว่าจะสามารถกันน้ำได้ในสถานการณ์ใดบ้าง เมื่อทดสอบในห้องแล็ปแล้วพบว่า iPhone จะสามารถกันน้ำได้กับน้ำที่สะอาดเท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้ในสถานการณ์อื่น ๆ ได้

ซึ่งไม่ตรงกับการใช้งานจริงของผู้ใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังได้ระบุอีกว่านโยบายประกัน iPhone ของ Apple ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากของเหลว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *