ไม่ถึงปี YouTube Premium และ Music มีผู้ใช้งานรวมกันมากกว่า 20 ล้านคน1c]h;

Sundar Pichai, CEO Alphabet เผยผลประกอบการครั้งล่าสุดของบริษัทพบว่า YouTube Premium และ YouTube Music มีผู้ใช้งานรวมกันมากกว่า 20 ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บริการ YouTube Premium และ YouTube Music มีผู้ใช้งานแบบเสียเงินรายเดือนทั้งสิ้น 20 ล้านคนในช่วงไตรมาสที่ 4 ที่ผ่านมา ซึ่งนับว่ายังห่างจาก Spotify ที่มีผู้ใช้งานแบบเสียเงินทั้งสิ้น 113 ล้านคน และ Apple Music ที่มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 60 ล้านคน แต่ด้วยตัวเลขขนาดนี้ก็ทำให้ YouTube Premium กลายเป็นบริการเพลงที่เติบโตได้ไวมาก

นอกจากนี้บริษัทยังรายงานเพิ่มเติมว่า YouTube live TV มีผู้ใช้งานทั้งสิ้น 2 ล้านคนในช่วงปลายปี 2019 ซึ่งจัวเลขดังกล่าวถือว่ายังตามผู้ให้บริการรายอื่นเล็กน้อยอย่าง Hulu With Live TV และ Sling TV’s ที่มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 2.7 และ 2.69 ล้านตามลำดับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *